Hvad er biobrændsel?

Biogas, biodiesel og bioethanol er bare et par få eksempler på de typer af biobrændsler, der i dag findes. Biobrændsel er den samlede betegnelse, der dækker over typer af biobrændstof, der alle er lavet af biologisk, levende materiale. Andre former for biobrændsel er eksempelvis biomasser som halm og træflis.

For at være endnu mere miljøvenligt og ressourcebesparende fremstilles biobrændsel ofte af organisk affald, hvormed det ikke er ressourcer, der ellers kunne være blevet brugt som mad eller andet. Dette kan fx være slagteriaffald, husdyrsgødning eller andet organisk affald.

Hvordan laver man biobrændsel?

De forskellige typer af biobrændsel fremstilles på forskellige måder. Nedenfor gives korte forklaringer på, hvordan de enkelte typer fremstilles.

  • Biogas laves ved en iltfri biologisk nedbrydning af blandt andet husdyrsgødning – altså gylle – og andet organisk affald.
  • Biodiesel laves ved, at der sker en reaktion mellem alkohol og olier eller fedstoffer, der blandt andet er udvundet af slagteriaffald eller fra planter.
  • Bioethanol laves gennem en gæringsproces af sukker.
  • Biomasse: Halm og træflis er to former for biomasse. Fremstillingen heraf foregår ved en finddeling af materialet, altså af enten halm eller træflis, og herefter brændes materialet af i kraftvarmeværkernes kedler for at skabe damp i turbinerne og senere hen at opvarme vand, der sendes gennem fjernvarmenettet ud til forbrugerne. Biomasse kan også bruges til opvarmning i private hjem som ved afbrænding af træpiller i et pillefyr.

Fordelagtigt med brug af træpiller i det private hjem

Træpiller er en form for biobrændsel, der altså også sikrer en bæredygtig og CO2-neutral afbrænding, når de bruges til opvarmning. Træpiller er CO2-neutrale, da de ved afbrænding ikke udleder mere CO2, end træet optog, mens det levede. På den måde er man med til at opretholde balancen ved at benytte sig af biobrændsel som træpiller, frem for den store CO2-udledning fossile brændstoffer skaber ved afbrænding. En måde at være en mere kritisk forbruger og være mere CO2-besparende på i forbindelse med køb af træpiller er at overveje, hvor træpillerne produceres henne, så der ikke udledes for meget CO2 ved fragten.

Udover træpillernes miljøvenlige komponent er der også mange penge at spare ved at bruge denne type opvarmning. Mens olie- og kulpriserne er steget, er træpiller blevet mere tilgængelige på markedet, og du vil hurtigt kunne mærke den økonomiske fordel ved at bruge denne form for biobrændsel.