Hvad er en olieudskiller?

Kort og godt om en olieudskiller

Helt kort fortalt er en olieudskiller en enhed eller et apparat, der fjerner forurening fra spildevand indeholdende olie. Spildevand fra blandt andet benzintanke, parkeringsområder, vaskehaller eller andre industriområder kan ofte indeholde olie, og det er netop her en olieudskiller har sin funktion. Olieudskillere installeres ofte i forbindelse med et afløbssystem og er uundværlige i opgaven i at opretholde et rent spildevandssystem uden olieforurening.

SĂĄdan fungerer en olieudskiller

Mange typer af olieudskillere er udstyret med sandfang, der gør det muligt for det rene spildevand at løbe videre. Der findes en del forskellige olieudskiftere, der hver er tilpasset det enkelte afløbs design og funktion, og mange bygges endda på bestilling. Derfor kan der også være stor forskel i prisen på en olieudskiller, og man er derfor ofte nødt til at kontakte de enkelte forhandlere for at få et godt bud på prisen. For at sikre en optimal funktion af olieudskifteren bør den tømmes minimum én gang om året. Hvis ikke den tømmes ofte nok eller korrekt kan det i værste fald betyde defekter i olieudskilleren. Da de enkelte kommuner ofte har en eksisterende tømningsordning, er det en god idé at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen for at høre, om du kan komme med på deres aftale.