Kloakseparering

Kloakseparering gør en forskel

Man har de senere år set en tendens til, at der er faldet mere regn end tidligere samtidig med, at mængden af skybrud også har været stigende, hvilket altså betyder, at kloakkerne bliver mere og mere belastede. Derudover er befolkningstallet stigende, hvilket har ført til flere boliger, der skal have ledt spildevand fra bad, toilet og køkken væk. Selvom kloakkerne nogle steder er blevet bedre og tilpasset de nye tider, er der altså stadig mange kloakrør, der ikke er dimensioneret til disse mængder spildevand. Af denne grund kan det derfor være relevant at få regnvandet ledt væk via et separat kloaknet, hvilket kaldes kloakseparering, hvilket du kan få hjælp til af en entreprenør.

Skal din kloak separeres?

Hvis du er i tvivl, om der er lagt planer i forhold til separeringen af din kloak, kan du undersøge dette ved at finde spildevandsplanen for din kommune på kommunens hjemmeside.

Hvis du får et påbud fra kommunen om at skulle kloakseparere, kan det være svært at få dispensation for, selvom det godt kan løbe op økonomisk. Nægter du at efterkomme påbuddet fra kommunen, kan kommunen i yderste tilfælde melde dig til politiet.

Kontakt en entreprenør

Hvis du skal have foretaget en kloakseparation, skal du kontakte en entreprenør, der skal være autoriseret kloakmester. Dette kan en entreprenør såsom Skive Entreprenørforretning eksempelvis hjælpe dig med.