Svejsning i aluminium

Hvad er alu-svejsning?

Alu-svejsning dækker kort og godt over den metode, der bruges ved svejsning i aluminium. Det kan godt ske, at det lyder forsimplet, men grunden til, at man har et separat navn til alu-svejsning er fordi, at aluminium er et væsentligt blødt materiale, hvilket kommer med et par udfordringer, når det kommer til svejsning. Mere om det nedenfor.

Ved alu-svejsning kan man vælge at bruge én af følgende to metoder, MIG- eller TIG-svejsning. TIG-svejsningen giver klart det flotteste og mest præcise resultat af de to, og er af den årsag ofte at foretrække. Dog er den også en smule mere tids- og ressourcekrævende.

MIG-svejsningen giver derimod større mulighed for at arbejde med flere forskellige størrelser og antal materialer, der skal svejses sammen.

Dette skal du være obs på ved alu-svejsning?

Grunden til, at man er nødt til at være særligt opmærksom, når det gælder svejsning i aluminium, er, at materialet er utroligt blødt af metal at være, og at det desuden har en højere smeltetemperatur på ydersiden, end på den side man svejser i. Det kræver dels dygtige personer til at stå for svejsningen samt brug af den rigtige metode.

Da aluminium også et utroligt let metal, bruges det i mange sammenhænge, hvor der er brug for lette metalkonstruktioner. Det bruges derfor både til at lave biler, trapper, både og skibe, og materialet har derfor mange fordele i sig, såfremt svejsningen også udføres korrekt.